21 Σεπ 2006

Μητροπολιτικές Εξουσίες"Αυτό κάνουν οι μητροπολιτικές εξουσίες στις αποικίες τους, αυτό έκαναν και μ΄ εμάς: πρώτα στέλνουν τους εξερευνητές, ύστερα το στρατό, μετά τους ιεραπόστολους, κατόπιν τους έμπορους και τέλος τους τουρίστες..."

Ευγένιος Αρανίτσης, 7, Κυρ. Ελευθεροτυπία, 17-9-06

Δεν υπάρχουν σχόλια:

21 Σεπ 2006

Μητροπολιτικές Εξουσίες"Αυτό κάνουν οι μητροπολιτικές εξουσίες στις αποικίες τους, αυτό έκαναν και μ΄ εμάς: πρώτα στέλνουν τους εξερευνητές, ύστερα το στρατό, μετά τους ιεραπόστολους, κατόπιν τους έμπορους και τέλος τους τουρίστες..."

Ευγένιος Αρανίτσης, 7, Κυρ. Ελευθεροτυπία, 17-9-06

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ