18 Σεπ 2006

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Οι σύγχρονοι κυνικοί δεν βλέπουν τίποτα κακό στο να πληρώνουν αυτούς τους οποίους εμπιστεύονται τα μυαλά των παιδιών τους λιγότερο από εκείνους στους οποίους εμπιστεύονται τα υδραυλικά τους. (J.F.K. από το ΕΨΙΛΟΝ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

18 Σεπ 2006

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Οι σύγχρονοι κυνικοί δεν βλέπουν τίποτα κακό στο να πληρώνουν αυτούς τους οποίους εμπιστεύονται τα μυαλά των παιδιών τους λιγότερο από εκείνους στους οποίους εμπιστεύονται τα υδραυλικά τους. (J.F.K. από το ΕΨΙΛΟΝ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ