23 Μαρ 2015

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Πηγή φωτ.: Περιοδικό Ρεσάλτο

  ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ...


Στο παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια

Και του μιλούσανε για Δράκους και για το πιστό
       σκυλί
Για τα ταξίδια της Πεντάμορφης και για τον ά-
       γριο λύκο

Μα στο παιδί δεν άρεσαν ποτά τα παραμύθια

Τώρα, τα βράδια, κάθομαι και του μιλώ
Λέω το σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι
      σκοτάδι,
Του δείχνω με το χέρι τους κακούς, του μαθαίνω
Ονόματα σαν προσευχές, του τραγουδώ τους νε-
      κρούς μας.

Α, φτάνει πια! Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα
      παιδιά.


"ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1941 - 1971", εκδ. στιγμή (1985)

23 Μαρ 2015

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ

Πηγή φωτ.: Περιοδικό Ρεσάλτο

  ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ...


Στο παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια

Και του μιλούσανε για Δράκους και για το πιστό
       σκυλί
Για τα ταξίδια της Πεντάμορφης και για τον ά-
       γριο λύκο

Μα στο παιδί δεν άρεσαν ποτά τα παραμύθια

Τώρα, τα βράδια, κάθομαι και του μιλώ
Λέω το σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι
      σκοτάδι,
Του δείχνω με το χέρι τους κακούς, του μαθαίνω
Ονόματα σαν προσευχές, του τραγουδώ τους νε-
      κρούς μας.

Α, φτάνει πια! Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα
      παιδιά.


"ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1941 - 1971", εκδ. στιγμή (1985)

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ