22 Ιαν 2015

Ψυχόδραμα στην Εκπαίδευση


Διαρκεί 5 ώρες και αφορά εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων:

* δασκάλους
* καθηγητές
* ειδικούς παιδαγωγούς
* νηπιαγωγούς
* λογοθεραπευτές
* εργοθεραπευτές
* θεατρολόγους
* κοινωνικούς λειτουργούς

Σκοπός του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες:
 
- να διευρύνουν τον επαγγελματικό τους ρόλο στο σχολικό περιβάλλον ή στο ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο εργάζονται, δημόσιο ή ιδιωτικό,
- να αντιμετωπίσουν θέματα που άπτονται της καθημερινής τους ενασχόλησης με παιδιά, γονείς και συναδέλφους με δημιουργικό τρόπο και
- να ευαισθητοποιηθούν πάνω στην ψυχοδραματική πρακτική όπως μπορεί να εφαρμοστεί στην τάξη, στο εργασιακό τους πλαίσιο αλλά και στη ζωή…

Πληροφορίες εργαστηρίου:

 Σάββατο 31 Ιανουαρίου, ώρες 10μ.μ-3μ.μ
Μιχαλακοπούλου 163, Αθήνα
Κόστος συμμετοχής: 30E
Δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.
 
ΝΕΑ! Σταθερή βιωματική ομάδα για εκπαιδευτικούς από τον Ιανουάριο 2015:
Παρακολουθώντας αυτό το εργαστήρι γνωριμίας με το ψυχόδραμα μπορείτε να έρθετε σε μία πρώτη επαφή με αυτή τη μέθοδο και να αποφασίσετε τη συμμετοχή σας στην σταθερή βιωματική και σεμιναριακή ομάδα ψυχοδράματος για εκπαιδευτικούς από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2015.
 
(ψυχοδραματίστριες,εκ. εκπαιδεύτριες ψυχοδράματος, συνεργάτες ΨΥΚΑΠ)
 
Πληροφορίες/δηλώσεις συμμετοχής:
Τηλ:  210-7484117, 210-5024295
Κιν: 6942624200, 6945332775

Δεν υπάρχουν σχόλια:

22 Ιαν 2015

Ψυχόδραμα στην Εκπαίδευση


Διαρκεί 5 ώρες και αφορά εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων:

* δασκάλους
* καθηγητές
* ειδικούς παιδαγωγούς
* νηπιαγωγούς
* λογοθεραπευτές
* εργοθεραπευτές
* θεατρολόγους
* κοινωνικούς λειτουργούς

Σκοπός του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες:
 
- να διευρύνουν τον επαγγελματικό τους ρόλο στο σχολικό περιβάλλον ή στο ευρύτερο εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο εργάζονται, δημόσιο ή ιδιωτικό,
- να αντιμετωπίσουν θέματα που άπτονται της καθημερινής τους ενασχόλησης με παιδιά, γονείς και συναδέλφους με δημιουργικό τρόπο και
- να ευαισθητοποιηθούν πάνω στην ψυχοδραματική πρακτική όπως μπορεί να εφαρμοστεί στην τάξη, στο εργασιακό τους πλαίσιο αλλά και στη ζωή…

Πληροφορίες εργαστηρίου:

 Σάββατο 31 Ιανουαρίου, ώρες 10μ.μ-3μ.μ
Μιχαλακοπούλου 163, Αθήνα
Κόστος συμμετοχής: 30E
Δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης.
 
ΝΕΑ! Σταθερή βιωματική ομάδα για εκπαιδευτικούς από τον Ιανουάριο 2015:
Παρακολουθώντας αυτό το εργαστήρι γνωριμίας με το ψυχόδραμα μπορείτε να έρθετε σε μία πρώτη επαφή με αυτή τη μέθοδο και να αποφασίσετε τη συμμετοχή σας στην σταθερή βιωματική και σεμιναριακή ομάδα ψυχοδράματος για εκπαιδευτικούς από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο 2015.
 
(ψυχοδραματίστριες,εκ. εκπαιδεύτριες ψυχοδράματος, συνεργάτες ΨΥΚΑΠ)
 
Πληροφορίες/δηλώσεις συμμετοχής:
Τηλ:  210-7484117, 210-5024295
Κιν: 6942624200, 6945332775

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ