18 Ιουλ 2020

Πατρίδα μου (ποίημα)



Πατρίδα μου

Πατρίδα μου!
Για σένανε
η αγάπη μου
Βωμός!
Λιβανωτό το είναι μου
να κάψω!

Μα να 'ταν μπορετό.
Εσύ Πατρίδα μου
να 'σουν και γης
ολόκληρη μαζί.

Κι απ΄ της αγάπης
τη φωτιά
που πυρπολεί
τα σωθικά
πυρσό, βεγγαλικό
ν' ανάψω,
σε νέο κόσμο ασύνορο.
Σε γη
χωρίς Πατρίδες!

Γιώργος Σιδέρης, Λυρικά και Ανθρώπινα, Ποιήματα, Μοχλός, 1992

Ευχαριστώ το γιο του ποιητή Νίκο Σιδέρη που με έφερε σε επαφή με τη δουλειά αυτού του σημαντικού αγωνιστή και ανθρώπου. 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

18 Ιουλ 2020

Πατρίδα μου (ποίημα)



Πατρίδα μου

Πατρίδα μου!
Για σένανε
η αγάπη μου
Βωμός!
Λιβανωτό το είναι μου
να κάψω!

Μα να 'ταν μπορετό.
Εσύ Πατρίδα μου
να 'σουν και γης
ολόκληρη μαζί.

Κι απ΄ της αγάπης
τη φωτιά
που πυρπολεί
τα σωθικά
πυρσό, βεγγαλικό
ν' ανάψω,
σε νέο κόσμο ασύνορο.
Σε γη
χωρίς Πατρίδες!

Γιώργος Σιδέρης, Λυρικά και Ανθρώπινα, Ποιήματα, Μοχλός, 1992

Ευχαριστώ το γιο του ποιητή Νίκο Σιδέρη που με έφερε σε επαφή με τη δουλειά αυτού του σημαντικού αγωνιστή και ανθρώπου. 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ